Actualiteit

Alle actualiteit

Officiële opening van de nieuwe Ambachtenmarkt op het Agoraplein

De Stad Brussel heeft  de nieuwe Ambachtenmarkt op het Agoraplein ingehuldigd. De

De Stad Brussel doet beroep op een Commercieel Ontwikkelingsschema.

In het kader van de specifieke maatregelen om de diversiteit, de originaliteit

Over

De Stad Brussel heeft een nieuwe vzw voor de ondersteuning en de promotie van de handel: Ondernemen.brucity.

Dankzij Ondernemen.brucity zal er via gerichte acties en overheidsfinanciering meer geld uit de privésector kunnen worden gemobiliseerd voor de renovatie of de verfraaiing van gevels, groenaanleg, de harmonisering van de uithangborden, … Al deze acties zullen zeker een impact hebben op de samenhang en de aantrekkingskracht van de betrokken zone.