De Stad Brussel doet beroep op een Commercieel Ontwikkelingsschema.

In het kader van de specifieke maatregelen om de diversiteit, de originaliteit en de kwaliteit van het commerciële aanbod in het stadscentrum te ondersteunen en te versterken, doet de Stad Brussel beroep op een Commercieel Ontwikkelingsschema.

 

Het betreft een bijzonder nuttig instrument, waarmee analyses en aanbevelingen worden gemaakt om in het kader van de ontwikkeling van nieuwe handelscentra in het Brussels Gewest de leefbaarheid van de handels in het stadscentrum te verhogen.

 

Deze studie, uitgevoerd door GeoConsulting, zal de structuur van de handel bepalen, zowel kwalitatief als kwantitatief, en operationele aanbevelingen doen om het ontwikkelingspotentieel zo goed mogelijk te benutten en te zorgen voor een heropleving na de geplande heraanleg van de centrale lanen.
In deze context is het dus noodzakelijk om voorrang te geven aan een commerciële mix die is aangepast aan de geplande stedenbouwkundige evoluties en die de globale aantrekkelijkheid van het centrum kan versterken.

 
Ter herinnering, het versterken van de commerciële is een van de speerpunten in het beleidsprogramma: « De handelszaken, horeca en markten zijn essentiële activiteiten in en voor de Stad. De nieuwe meerderheid zal verschillende acties ondernemen om de activiteiten te steunen en te ontwikkelen die bijdragen tot de animatie van de Stad door te proberen een evenwicht te vinden tussen de verschillende functies, om buurtwinkels te creëren die aan de dagelijkse behoeften van de inwoners van alle wijken van de Stad voldoen, om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de Brusselse handelszaken bij bezoekers van buitenaf te versterken en zo mee te bouwen aan de bedrijvigheid, de economische dynamiek en de uitstraling van de Stad » (p.6)

 
Dit schema, gebaseerd op meer dan 2.000 enquêtes die werden afgenomen bij consumenten (die al dan niet regelmatig naar Brussel gaan) en handelaars, op 540 gescande handelszaken binnen de analyseperimeter (de 4 wijken Nieuwstraat, Grote Markt, Sint-Jacobs en Congres, onderverdeeld in 19 assen) en op een internationale benchmark , biedt een precieze diagnose van de huidige situatie en de identiteiten van de 19 handelsassen.

 
Op basis hiervan, en rekening houdend met de noodzaak om enerzijds een antwoord te bieden op de noden van de vele gebruikers van het centrum van Brussel (bewoners, bezoekers, werkenden, studenten, toeristen, …), en anderzijds een coherente verbinding te maken tussen de verschillende assen, worden toekomstige identiteiten voorgesteld voor elke as, met een adequaat actieplan.

 
De studie zal vanaf 2015 worden uitgebreid naar het hele grondgebied van de Stad Brussel, zodat er een evenwicht kan worden verzekerd tussen de buurthandel en de bestemmingshandel en de leefbaarheid van de kwetsbaarste handels in de vijfhoek kan worden ondersteund. Er zal onderzocht worden hoe een handelsroute kan worden gecreëerd tussen de Waterloolaan en de Zavel via de Naamsestraat.

 
In het licht van een nieuw commercieel aanbod in Thurn en Taxis, langs het kanaal en op de Heizel, dient onderzocht te worden hoe dit kan geïntegreerd worden in de ontwikkeling van de Stad, rekening houdend met de handelsstraten zoals de Houba de Strooperlaan, de Bockstaellaan, de Maria-Christinastraat, de De Wandstraat en de F. Vekemansstraat in Neder-over-Heembeek