Over

De Stad Brussel heeft een nieuwe vzw voor de ondersteuning en de promotie van de handel: Ondernemen.brucity.

Dankzij Ondernemen.brucity zal er via gerichte acties en overheidsfinanciering meer geld uit de privésector kunnen worden gemobiliseerd voor de renovatie of de verfraaiing van gevels, groenaanleg, de harmonisering van de uithangborden, … Al deze acties zullen zeker een impact hebben op de samenhang en de aantrekkingskracht van de betrokken zone.

Het ambitieuze project voor de heraanleg van de centrale lanen kan immers alleen een succes worden indien de Stad er in slaagt om van het Centrum opnieuw een aantrekkingspool te maken , niet alleen op het gebied van cultuur en toerisme, maar ook door een bloeiende handel.

De Stad is zich zeer bewust van deze uitdaging en heeft een studie besteld, op basis waarvan momenteel een commercieel ontwikkelingsschema en een webobservatorium voor de handel worden opgemaakt. Dankzij deze instrumenten kunnen er keuzes worden gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van een kwalitatief, gevarieerd, toegankelijk handelsaanbod dat de naburige handelskernen niet beconcurreert, maar integendeel aanvult.

Dit nieuwe beleid van de Stad Brussel onderschrijft de evolutie van dit domein op het gewestelijke niveau, met bijvoorbeeld de mutatie van Atrium, dat een gewestelijk agentschap wordt voor alle handelskernen, verdeeld over 5 supra-communale zones, en waarin de lokale vzw’s binnenkort zullen worden opgenomen. Deze evolutie zal de werking van Atrium naar een globaal macro-economisch niveau brengen. De tijd is dus rijp voor de oprichting van een specifieke gemeentelijke instelling ter ondersteuning van de handelaarsverenigingen, die zo de nodige waardering en steun kunnen krijgen.