De Stad Brussel heeft zijn eerste Adviesraad Economische zaken, Handel en Ondernemingen

Werd laast mand  in de Raadszaal de 1ste Adviesraad Economische zaken, Handel en Ondernemingen van de Stad Brussel gehouden.  Het verbaasde me dat de hoofdstad nog geen dergelijke raad had, waaraan verschillende economische actoren meewerken.

De Gemeenteraad keurde in november voor het eerst de oprichting van een Adviesraad Economische zaken, Handel en Ondernemingen goed.

Dit instrument met de bedoeling om te overleggen, te luisteren en na te denken is onontbeerlijk voor de gemeentelijke besluitvorming op het vlak van economie en handel.
Of het nu om het mobiliteitsplan, het parkeerplan, het afvalbeheer, de veiligheid, openbare
werken, enz… gaat, vanaf nu kunnen alle gemeentelijke bevoegdheden transversaal en per sector bekeken worden vanuit hun impact op de handel .

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Brusselse economische wereld en heeft enerzijds tot doel adviezen uit te brengen over reglementeringsvoorstellen van de gemeenteraad, en anderzijds analyses en nieuwe ideeën voor te stellen om tegemoet te komen aan de noden van de lokale handel en werkgelegenheid.

De Raad zal minimum drie maal per jaar samenkomen in plenaire zitting. Naargelang de actualiteit of interessegebieden van de deelnemers kunnen er thematische werkgroepen worden gevormd.

Op de agenda van deze eerste samenkomst stonden de erkenning van de vijfhoek als toeristische zone en de bijhorende zondagsopening.  Het staat vast dat de herinrichting van de openbare ruimte met de voetgangerszone op een deel van de centrale lanen en de hieruit voortvloeiende herkwalificatie van drie mooie pleinen een impact zullen hebben op de economische ontplooiing van het centrum, evenals de zondagsopening. In dit kader zal de raad zeker regelmatig moeten bijeenkomen.
Onder de vele leden van de Adviesraad kunnen we de voorzitters van de handelaarsverenigingen noemen, de beroepsorganisaties, grote operatoren zoals City2, AG en Interparking, maar ook instanties als de Haven, Impulse, Atrium, Mabru en Brussels Major Events.

De uitwisseling tussen de handelaarsverenigingen, de vertegenwoordigers van de middenklasse en de beroepsverenigingen zal, in functie van de behandelde onderwerpen, worden aangevuld met de expertise van de andere leden van het College van de Stad Brussel, gewestelijke en federale ministers, ambtenaren en ION’s.

De efficiëntie van deze raad zal alleen maar kunnen groeien dankzij een structureel, verantwoord, erkend en gerespecteerd handelsbeleid, gebaseerd op een fundamenteel strategische visie.  Daarom sluit dit initiatief aan op ander initiatieven van de Stad Brussel: een performante en gemotiveerde administratie, de oprichting van de vzw Ondernemen.Brucity , een commercieel ontwikkelingsschema, een Webobservatorium voor de Handel, enz

 

 Leden

 

Federaties :

– Beci
– Comeos
– Syndicat Neutre des Indépendants (SNI)
– Unizo vzw
– UCM
– Fédération Horeca à Bruxelles

 

Vrije beroepen:

– Association Belge des Syndicats médicaux
– Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés
– Barreau de Bruxelles Ordre Français
– Union des Industriels forains belges
– Union Fédérale d’Exploitation “Main dans la Main”

 

Privé :

-City 2
– AG Real Estate
– Interparking

 

Overheden:

– VZW Ondernemen.Brucity
– Entiteit Economische zaken
– Les Ateliers des Tanneurs
– Loket voor lokale economie van het bedrijvencentrum Dansaert
– asbl JobYourself
– De Werkcentrale van de Stad Brussel
– Haven van Brussel
– Atrium
– Brussels Major Events
– Departement Stedenbouw van de Stad Brussel
– vzw Mabru

 

Verenigingen:

– Association des commerçants du Quartier bruegel et des Marolles
– asbl Port de Mer