De Stad Brussel lanceert het parcours Food Truck

Gezien het toenemende succes van de food trucks in Brussel heeft de Stad beslist deze nieuwe categorie van ambulante handelaars te omkaderen en een parcours te lanceren, een Europese première.

Dit parcours heeft een drieledige missie:

De consument kwaliteitsvolle voedingswaren laten ontdekken en smaakvolle en gezonde producten promoten.

Het gebruik van milieuvriendelijke herbruikbare verpakkingen en het gebruik van producten afkomstig van milieuvriendelijke en/of lokale landbouw.

Nieuwe gezellige ontmoetingsplaatsen creëren in het hart van de stad, om zo tegemoet te komen aan de noden van de werknemers, bewoners, voorbijgangers, toeristen,…
Het parcours telt 13 standplaatsen, verspreid over de verschillende wijken van de Stad:

1. Naamsepoort
2. Havenlaan
3. Louizalaan (+/- n° 480)
4. Sint-Jansplein
5. Pachecolaan /Kruidtuinlaan
6. De Meeûssquare
7. Ravensteinstraat/Twaalf Apostelenstraat
8. Albert 2-laan
9. Simon Bolivarlaan/Antwerpsesteenweg
10. De Brouckèreplein
11. Adolphe Maxlaan (tegenover het Rogierplein)
12. Keizerinlaan
13. Martelarenplein
Het College heeft de aanvragen onderzocht in functie van verschillende criteria:

La qualité des produits : L’exploitant devra privilégier une cuisine créative de qualité, esthétique, saine et rapide, l’exploitant doit en outre cuisiner ou assembler les plats sur place.

De naleving van de bepalingen op het vlak van ruimtelijke ordening, veiligheid en openbare rust;
Er mocht niet in concurrentie worden getreden met de bestaande horecazaken in de omgeving van de standplaats: de Food Truck moet in ieder geval een aanbod hebben dat verschilt van het reeds aanwezige aanbod in de omgeving van de standplaats ;
De kwaliteit van de producten: de uitbater zal een creatieve, kwalitatieve, esthetische, gezonde en snelle keuken moeten aanbieden en de gerechten daarnaast ook ter plaatse koken of samenstellen.
De toekenning van de plaatsen gebeurde op basis van voorgaande criteria en met inachtneming van het reglement betreffende de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein van de Stad Brussel.

Ter herinnering, in oktober gaf het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel haar goedkeuring aan een voorstel tot aanpassing van dit reglement in deze zin.

Bijna 80% van de geselecteerde food trucks zijn lid van de Belgian Food Truck Association en onderschrijven een kwaliteitscharter met het oog op een professionalisering van de mobiele restauratiesector in België.

‘Belgian Food Truck Association’ is een vzw die een honderdtal professionals uit de sector vertegenwoordigt.

De vereniging wil het concept van de mobiele restauratie promoten en verder ontwikkelen (gourmet street food, food truck) en de belangen van alle actoren, burgers, consumenten, steden of gemeenten verdedigen.

«Het initiatief van de Stad Brussel is het bewijs dat, mits een gezamenlijke, moedige en intelligente denkoefening, de mobiele restauratie echt haar plaats heeft in de openbare ruimte» zegt Fabrice Willot, Voorzitter van de ‘Belgian Food Truck Association’