Officiële ondertekening van het Charter van de Oude Markt

De Stad Brussel had het genoegen alle handelaars van de Vlooienmarkt uit te nodigen op het Stadhuis, ter gelegenheid van de officiële ondertekening van het Charter van de Oude Markt, in aanwezigheid van Michel Deschuytere, Voorzitter van de vzw De Vrienden van de Oude Markt.

DSC_2375
Dit charter kadert in het redynamiseringsproject van de Brusselse markten en drukt de wil uit van de handelaars en de Stad Brussel om hun wederzijdse engagement te versterken. De Oude Markt is een cruciale factor in het handelsweefsel van het stadscentrum, maar de twee ondertekenende partijen moeten er de gedragscode respecteren om de kwaliteit en de gezelligheid van de markt te vrijwaren. Met dit charter wil de Stad Brussel het imago van de markt en de handelaars versterken en de aantrekkelijkheid een nieuwe impuls geven.
Het charter werd opgesteld in samenwerking met de vereniging “Vrienden van de Oude Markt” ; deze wens om beter samen te werken werd immers uitgesproken door de standhouders. De Stad wilde hierop een antwoord bieden door dit wederzijdse engagement officieel vast te leggen in de Gotische zaal van het Stadhuis. Om de gezellige, gemoedelijke, schertsende en charmante sfeer te behouden, moet er ook ernstig en rigoureus worden opgetreden voor een goede organisatie van de Vlooienmarkt, die ontegensprekelijk deel uitmaakt van het folkloristische patrimonium van Brussel.
Geschiedenis van de Vossenmarkt
De huidige markt op het Vossenplein is de opvolger van de markt die vroeger op het Anneessensplein werd gehouden.
Het Vossenplein dankt zijn naam aan de Vossenstraat, die al bestond in de 15de eeuw. In 1854 werden de lijnen uitgezet voor het plein en in 1873 namen de brocanteurs het plein officieel in bezit. In het Frans heet dit plein trouwens Place du Jeu de Balle omdat het plein een populaire plek was om te kaatsen.
Het Charter van de Oude Markt
Dit charter omvat enerzijds de specifieke bepalingen voor de standplaatsen, het gedrag van de verkopers en anderzijds de verbintenis van de Stad Brussel. Bij wijze van voorbeeld: de handelaar verbindt zich ertoe zijn standplaats netjes achter te laten na de sluiting van de markt, enkel niet-nieuwe voorwerpen te verkopen en geen voeding te koop aan te bieden. Parallel hiermee verbindt de Stad zich ertoe om toezicht te verzekeren op het plein tijdens het opruimen en alles in het werk te stellen om het werk van de handelaars aangenaam te laten verlopen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden.