De Stad Brussel verfraait de handelsgevels !

Back

De Stad Brussel  heeft het reglement inzake de toekenning van premies voor de verfraaiing van handelsgevels goedgekeurd.

Tot voor kort werd de indeling van de handelsgevels slechts geregeld door enkele losstaande stedenbouwkundige voorschriften. Als gevolg hiervan hebben een groot aantal panden verschillende transformaties ondergaan in de loop der jaren en is de eenheid tussen de gebouwen verdwenen.  Gevels die niet bij elkaar passen of slecht onderhouden zijn, tasten het imago van een handelswijk aan, die daardoor inboet aan aantrekkingskracht.

 
Nochtans is de opwaardering van een handelsgevel een essentiële factor voor de redynamisering van de handelsstraten en voor een succesvolle handelsactiviteit. In dit perspectief moet de toekenning van de premie het mogelijk maken deze activiteiten te bevorderen, de gevels in hun waarde te herstellen en zo een nieuwe dynamiek te geven aan deze handelsstraten.

 
Het reglement zal eerst worden toegepast in het kader van een pilootproject in de wijk De Wand in Laken volgens volgende perimeter: de De Wandstraat en de Paul Jansonstraat, de Jean De Bolognelaan, de Gustave Demanetstraat, de Brieslaan, de Busleydenlaan en het gedeelte van de Wannecouterlaan tussen de rotonde van de Gustave Demanetstraat en de rotonde van de Paul Jansonstraat.Indien dit initiatief een succes wordt kan de premie worden uitgebreid naar andere handelswijken.
De premie bedraagt maximum 30% van het bedrag van de factuur exclusief btw, met een plafond van 3000€. Het reglement laat echter wel toe aan het College om, na een evaluatie, af te wijken van dit plafond. Kandidaturen dienen via het inschrijvingsformulier (beschikbaar op de website van de Stad Brussel) aangetekend verstuurd te worden aan de Cel Handel.