De Stad Brussel verfraait haar handelsgevels

Back

Stad Brussel heeft op 16 juni beslist om een premie toe te kennen voor de verfraaiing van handelsgevels. Elke handelaar in de wijk De Wand die zijn gevel in een nieuw kleedje wil steken, kan deze premie aanvragen.
Sinds verschillende decennia werden de handelsgevels op stedenbouwkundig vlak verwaarloosd. Als gevolg hiervan hebben vele gebouwen, na meerdere transformaties, een heel ander gezicht gekregen.
Gevels die niet bij elkaar passen of die slecht onderhouden zijn, ondermijnen het imago van een handelswijk, die zo zijn aantrekkingskracht kan verliezen.
De opwaardering van de handelsgevel is dus een noodzakelijke en belangrijke factor voor de positieve ontwikkeling van de winkelstraten en draagt bij aan het succes van de handelsactiviteit die er wordt uitgeoefend.
In die zin moet de toekenning van deze premie de handelsactiviteit bevorderen door de aandacht te vestigen op de esthetiek van de gevels en zo meer leven te brengen in de straten van uw wijk.
De premie bedraagt maximum 30% van het gefactureerde bedrag met een plafond van 3000€.
Wie meer informatie wil, kan het reglement betreffende de toekenning van verfraaiingspremies voor handelsgevels raadplegen op de website van de Stad Brussel.