I Shop on Sundays

Back

De Vijfhoek, nu ook open op zondag.

De Stad Brussel wil de lancering van de zondagsopening ondersteunen door een grote communicatie- en promotiecampagne (zowel nationaal als internationaal). Een budget van 150.000 euro werd voorzien om ervoor te zorgen dat de afwijking van de regels betreffende de zondagsrust volledig ten goede kan komen aan de ontwikkeling van het toerisme, de handel en de werkgelegenheid.
Een eerste belangrijke stap is de officiële lancering op 24 mei in het kader van de Brussels Jazz Marathon.
Op het programma : banieren, affiches in de etalages, breed verspreide flyers, radiospots, persberichten, webbanners, blogs, enz….
Het is niet alleen de bedoeling om een gemeenschap van zondagshoppers te creëren, maar ook om de Vlaamse en Waalse klanten de winkels in de vijfhoek te laten (her)ontdekken en om toeristen en congresgangers aan te trekken.
De gemeentelijke overheid benadrukt dat dit project niet tot doel heeft om de arbeidswetgeving te wijzigen, maar om de handelaars binnen een bepaalde geografische perimeter een grotere bewegingsvrijheid toe te staan, zodat ze kunnen ingaan op de vraag van een nieuw toeristencliënteel en op de nieuwe winkelgewoontes.
In de voorbereidende fase werd er intensief overlegd met alle belanghebbenden: de vakbonden, de belangrijkste beroepsfederaties (Unizo, BECI, UCM, Comeos en het SNI) , de handelaarsverenigingen van de vijfhoek en de vertegenwoordigers van de grote ketens (City 2, Inno, H&M, Hema, Primark en Inditex ). Dankzij deze bijeenkomsten kon de context van dit project worden gedefinieerd en werden de violen gestemd.

Wettelijk kader :
Tot op heden had de Stad Brussel al twee erkenningen als toeristisch centrum:
– Een erkenning die toeliet om af te wijken van de openingsuren (in het kader van de wet van 24 juli 1973) ;
– Een erkenning die de detailhandel en de kapsalons toeliet om personeel op zondag te laten werken (in het kader van het KB van 9 mei 2007) .
Dus, op dit moment mag de detailhandel binnen de zone van de vijfhoek openen van 5 uur tot 21 uur en mag het personeel op zondag werken. Elke winkel was daarentegen verplicht minstens één dag per week te sluiten (gedurende een ononderbroken periode van 24 uur). Deze sluitingsdag moest steeds dezelfde zijn gedurende een periode van minimum zes maanden.
In de meeste gevallen sloten de winkels op zondag.
Om af te kunnen wijken van de wekelijkse verplichte rustdag in de handel, de ambachten en de dienstensector, baseerde de Stad Brussel zich tot 27 april op artikel 15 van de wet van 10 november 2006. Deze afwijking mocht echter slechts betrekking hebben op maximum 15 dagen per jaar.
De erkenning als toeristisch centrum in de zin van artikel 17 van de wet van 10 november 2006 zal veel meer bewegingsruimte bieden aan de handelaars die willen afwijken van de voorschriften op het vlak van de openingsuren en de wekelijkse rustdag. Ze kunnen nu bijvoorbeeld 7 dagen op 7 openblijven.
De perimeter binnen de kleine ring beantwoordt volledig aan de wettelijke bepalingen ter zake:
1° het toeristisch onthaal wordt verzekerd door een instelling die erkend is door de inzake het toerisme bevoegde overheid of door de overheid zelf;
2° het toerisme is van essentieel belang voor de economie van de gemeente of het gedeelte van de gemeente;
3° er is een toevloed van toeristen die er verblijven of er voorbij komen wegens het bestaan van toeristische attracties.

Perimeter binnen de Kleine Ring:
– Negende Linielaan
– Nieuwpoortlaan
– Barthelemylaan
– Slachthuislaan (kant centrum)
– Zuidlaan
– Waterloolaan
– Regentlaan
– Bischoffsheimlaan
– Kruidtuinlaan (kant stadscentrum)
– Antwerpselaan